test

Det legges vekt på en variert undervisning som medfører at elevene får god erfaring i flere disipliner. Dette gjør rytterne bedre rustet til å utvikle balanse og rideerfaring samt at det lettere gir dem et innblikk i hva de ønsker å satse på videre.

Sprangtimer foregår primært på onsdager hvor ridetimene varer i 60 minutter med seks elever på hver time. For å ha sprangtimer må også eleven i tillegg ha time i dressur/bakkearbeid.

Timene i dressur/bakkearbeid varer i 45 minutter, her er det noe sprang ca hver fjerde gang i tillegg til at vi også drar på turridning.

Vi har også timer i sprang/dressur. Her gjennomføres det sprang og dressur annenhver time. timene varer i 60 minutter.

Det startes kurs for nybegynnere regelmessig, tidspunkter for dette kan du få ved direkte kontakt med rideskolen.

Du kan finne mer informasjon om priser mm. her.

Ta kontakt med Geir Kalland for mer informasjon om timer og tidspunkt for gjennomføring.

Du finner kontaktinformasjon her.