Ridekurs

Det legges vekt på en variert undervisning som medfører at elevene får god erfaring i flere disipliner. Dette gjør rytterne bedre rustet til å utvikle balanse og rideerfaring samt at det lettere gir dem et innblikk i hva de ønsker å satse på videre.

Sprangtimer foregår primært på onsdager hvor ridetimene varer i 60 minutter. For å ha sprangtimer må også eleven i tillegg ha time i dressur/bakkearbeid.

Timene i dressur/bakkearbeid varer i 45 minutter, her er det noe sprang ca hver fjerde gang i tillegg til at vi også drar på turridning.

Vi har også timer i sprang/dressur på fredager. Her gjennomføres det sprang og dressur annenhver time. timene varer i 60 minutter.

Av hensyn til våre skolehester har vi maksgrenser for ryttere. For sprangtimer vil det være en maksgrense på 90 kg. For dressurtimer vil det være en maksgrense på 100 kg. For terapitimer, med stort sett skritt og noe trav, vil det være en maksgrense på 110 kg.

Det startes kurs for nybegynnere regelmessig, tidspunkter for dette kan du få ved direkte kontakt med rideskolen.

 

Ta kontakt med Geir Kalland for mer informasjon om timer og tidspunkt for gjennomføring.

Vi gjør oppmerksom på at all ridning og ferdsel på området foregår på eget ansvar. Det er påbudt å ri med godkjent ridehjelm. For alle barn undet 18 år er det påbudt med ridevest men Kallands ridesenter oppfordrer alle over 18 om å også bruke vest. Kallands Ridesenter AS har ansvarsforsikring, men vi anbefaler alle våre ryttere å påse at man har egen forsikring som dekker skader/ulykker.