Helgen 22. – 23. juni flytter rideskolen bort til nye, fine lokaler på Geir sin eiendom i Håvundvegen 274.