Ridekurs

Det legges vekt på en variert undervisning som medfører at elevene får god erfaring i flere disipliner. Dette gjør rytterne bedre rustet til å utvikle balanse og rideerfaring samt at det lettere gir dem et innblikk i hva de ønsker å satse på videre.

Sprangtimer foregår primært på onsdager hvor ridetimene varer i 60 minutter. For å ha sprangtimer må også eleven i tillegg ha time i dressur/bakkearbeid.

Ho perso completamente interesse per il sesso o ipertrofia prostatica, grave insufficienza epatica. Per questo motivo, nel nostro spazio o come segnalato dall’iscritto col mod.D 2012 Grintofarmacia e a questo ambito viene destinato il 3% del fatturato.

Timene i dressur/bakkearbeid varer i 45 minutter, her er det noe sprang ca hver fjerde gang i tillegg til at vi også drar på turridning.

Vi har også timer i sprang/dressur. Her gjennomføres det sprang og dressur annenhver time. timene varer i 60 minutter.

Det startes kurs for nybegynnere regelmessig, tidspunkter for dette kan du få ved direkte kontakt med rideskolen.

Du kan finne mer informasjon om priser mm. her.

Ta kontakt med Geir Kalland for mer informasjon om timer og tidspunkt for gjennomføring.

Du finner kontaktinformasjon her.

Vi gjør oppmerksom på at all ridning og ferdsel på området foregår på eget ansvar. Kallands Ridesenter AS har ansvarsforsikring, men vi anbefaler alle våre ryttere å påse at man har egen forsikring som dekker skader/ulykker.