Vårsemesteret 2020

Oversikt over vårterminen 2020

Fakturaer for vårens ridetimer sendes ut i disse dager. Betalingsterminen gjelder fra og med uke 12 til og med uke 25.

Nedenfor ser du en oversikt over hvilke uker det er ridetimer.

Uke
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Antall

Mandag X X X X – X X X X X X – X X 12

Tirsdag X X X X X X X X X X X X X X 14

Onsdag X X X X X X X X X X X X X X 14

Torsdag X X X – X X X X X – X X X X 12

Fredag X X X – X X – X X X X X X X 12

Ønsker dere alle en god ridesesong våren 2020!

Vennlig hilsen Geir